O společnostiBuilding-Investment, s.r.o.

  Společnost Building-Investment, s.r.o. vznikla v roce 2002 ve Strakonicích. Původně se věnovala projekci rodinných domů a dozorováním staveb. V roce 2007 rozšířila svojí činnost o projektování dopravních staveb. Od roku 2011 jsme začali také zajišťovat služby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Majitelé

 • Jaroslav Jeništa - jednatel společnosti
  • Autorizovaný stavitel pro pozemní stavby, ČKAIT - 0101437
   Koordinátor BOZP na staveništi, osvědčení č. ČSSK/790/KOO/2010
  • Bc. Jakub Jeništa, DiS.
   • Autorizovaný technik pro pozemní a dopravní stavby, spec. nekolejová oprava, ČKAIT - 0101827

  Externí spolupráce

  • Jan Jeništa
   • projektant