Place for your slogan

Projektová kancelář pozemních a dopravních staveb


Dopravní stavby

  • rekonstrukce komunikací
  • místní a účelové komunikace
  • kompletní ZTV
  • územní studie

Pozemní stavby

  • Rodinné a bytové domy
  • Výrobní haly a administrativní stavby
  • Garáže a jiné drobné stavby

Ostatní navazující služby

  • Stavební dozor
  • Koordinátor BOZP ve výstavbě